ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່ ຜ່ານຊ່ອງການສຶກສາ ESTV ຊ່ອງ 8

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່ ຜ່ານຊ່ອງການສຶກສາ ESTV ຊ່ອງ 8

9th May 2020 0 By Admin

ແຈ້ງການ ! ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດຊ່ອງໂທລະພາບໃຫມ່ ຜ່ານຊ່ອງການສຶກສາ ESTV ຊ່ອງ 8

ໂດຍຈະຖ່າຍທອດ ທຸກໆມື້ ຈັນ-ທິດ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 06:00 ເຊົ້າ ເຖິງ 22:00 !

ຊ່ວຍກັນ ສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ໂທລະພາບໃຫມ່ ຊ່ອງນີ້ ນໍາກັນໄດ້ !!!