ຮູ້ໄວ້ໃຫ້ປະໂຫຍດ!!! ເລືອກມື້ປຸກເຮືອນ ປຸກມື້ໃດຈຶ່ງດີ

ຮູ້ໄວ້ໃຫ້ປະໂຫຍດ!!! ເລືອກມື້ປຸກເຮືອນ ປຸກມື້ໃດຈຶ່ງດີ

19th November 2019 0 By Admin

ການເລືອກລືກງາມຍາມດີ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກວັນປູກຝັງ, ການຂູດນ້ຳບໍ່, ກໍ່ສາລາ, ຕະຫຼອດຮອດການປຸກເຮືອນ ເຖົ້າແກ່ບູຮານ ເພີ່ນກໍ່ຈະມີການເລືອກມື້ເລືອກວັນຄັກແນ່ ເພື່ອຄວາມເປັນສິຣິມຸງຄົນຕາມຄວາມເຊື່ອ. ສະນັ້ນ, ແອັດມິນ ຈະໄດ້ລວມເອົາຄະຕິເລືອກວັນປຸກເຮືອນ ຈາກໜັງສືມໍຣະດົກວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ມານຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ນຳກັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ໃນການລົງມືປຸກສ້າງສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮົ່ມເຢັນ.

ວັນປຸກເຮືອນ
1, ປຸກເຮືອນວັນອາທິດ ຈະເກີດທຸກອຸບາດ
2, ປຸກເຮືອນວັນຈັນ ເຮັດແລ້ວສອງເດືອນຈະໄດ້ຜ້າຜ່ອນ ແລະ ຂອງຂາວເຫຼືອງເປັນທີ ່ພໍໃຈ
3, ປຸກເຮືອນວັນອັງຄານ ເຮັດແລ້ວສາມວັນຈະໄດ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟຈະໄໝ້ ຫຼື ຈະເຈັບໄຂ້
4, ປຸກເຮືອນວັນພຸດ ຈະໄດ້ລາພະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ມີຜ້າຜ່ອນເປັນຕົ້ນ
5, ປຸກເຮືອນວັນພະຫັດ ຈະເກີດສຸຂກາຍ ສະບາຍໃຈ ເຮັດແລ້ວ ຫ້າເດືອນຈະໄດ້ໂຊກລາພະຫຼາຍ
6, ປຸກເຮືອນວັນສຸກ ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມສຸກເທົ່າກັນ ເຮັດແລ້ວສາມເດືອນຈະໄດ້ລາພະເລັກນ້ອຍ
7, ປຸກເຮືອນວັນເສົາ ຈະເກີດພະຍາດ ຫຼື ເກີດຖ້ອຍຄວາມເລືອດຈະຕົກຢາງຈະອອກມີຄົນບຽດບຽນ ແລະ ເຮັດແລ້ວ ສີ່ເດືອນຈະລໍາບາກໃຈ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກແລ

ເດືອນປຸກເຮືອນ
1, ປຸກເຮືອນເດືອນອ້າຍ (ຈຽງ) ທ່ານວ່າຈະທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ຈະໄດ້ເປັນເສດຖີ ເພາະກິດຈະການຄ້າຂາຍນັ້ນແລ
2, ປຸກເຮືອນເດືອນຍີ່ ທ່ານວ່າດີ ຈະເກີດລາພະຫຼາຍ ທຸກຈະກາຍເປັນສຸກ ສັດຕຣູຈະກາຍເປັນມິດ
3, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໓ ມັກຈະເກີດໄພ ມິດ ສະຫາຍ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຈະກາຍເປັນສັດຕູ
4, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໔ ຈະເກີດໂຣຄະໄພໄຂ້ເຈັບ ບໍ່ມີຄວາມສຸຂກາຍສະບາຍໃຈ
5, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໕ ຈະເກີດໂຣຄະໄຂ້ເຈັບ ບໍ່ມີຄວາມສຸຂກາຍສະບາຍໃຈ
6, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໖ ຈະບໍລິບູນດ້ວຍສັບສິນເງິນທອງ ມິດສະຫາຍມາກນັກແລ


7, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໗ ຈະເສື່ອມຍົດເສຍອຳນາດ ຈະເປັນຖ້ອຍຄວາມໃນໂຮງສານເສັຍສັບສິນເງິນທອງ ຫຼື ໄຟຈະໄໝ້ເຮືອນແລ
8, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໘ ຈະຮ້ອນໃຈ ຊັບທີ່ຫາມາໄດ້ ຈະເກັບໄວ້ບໍ່ຄົງທົນ
9, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໙ ຈະມີຄວາມສຸຂກາຍສະບາຍໃຈ ມີອາຍຸຍືນນານ ຊັບສິນທີ່ຍັງບໍ່ມີກໍ່ຈະມີ ທີ່ມີແລ້ວກໍ່ຈະຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
10, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໑໐ ໂຣຄະພະຍາດ ຈະບຽດບຽນ ຮ່າງກາຍຈະຖືກຈ່ອງຈໍາທຳໂທດ
11, ປຸກເຮືອນເດືອນ ໑໑ ຈະເກີດທຸກໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ຈະມີຄົນກ່າວຫາເຖິງກັບຕ້ອງໂທດນັກແລ
12, ປຸກເຮືອນເດືອນ໑໒ ຈະໄດ້ຊັບສິນເງິນທອງເຂົ້າຂອງຈະມີຄົນໃຊ້ຊາຍຍິງຊື່ສັດດີນັກແລ.

 

Cr: Phalatda Thatsaphone (ຈາກໜັງສືມໍຣະດົກວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ)