ເໝືອນ​ຟ້າ​ຜ່າ​ລົງ​ກາງ​ໃຈ ເມື່ອ​ຮູ້​ຂ່າວ ສ. ພວງດອກ​ຊ້ອນ ຈົບ​ຊີ​ວິດ​ຕົນ​ເອງ​ຢ່າງ​ອາ​ໜາດ

ເໝືອນ​ຟ້າ​ຜ່າ​ລົງ​ກາງ​ໃຈ ເມື່ອ​ຮູ້​ຂ່າວ ສ. ພວງດອກ​ຊ້ອນ ຈົບ​ຊີ​ວິດ​ຕົນ​ເອງ​ຢ່າງ​ອາ​ໜາດ

7th May 2020 0 By Admin