ກິດຈະການກະສິການລ້ຽງສັດ(ປາ) ເປັນສິນຄ້າຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກິດຈະການກະສິການລ້ຽງສັດ(ປາ) ເປັນສິນຄ້າຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27th October 2019 0 By Lao Admin

ເປັນອີກໜື່ງ ຟາມຂອງບໍລິສັດ ຄູນວິໄລພັດທະນາກະສິກຳ ແລະລ້ຽງສັດ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຊື່ນຊ່ວງ ດວງຕາວິໄລ ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາການຄ້າ

ແລະອຸດສາຫະກຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄດ້ເຮັດຟາມລ້ຽງປາ ເພື່ອເປັນສີນຄ້າ ສູ່ຕະຫລາດ ໃຫ້ແກ່ພິ່ນ້ອງຊາວ ນະຄອນຫລວງ

ຄລິບ:


ທີ່ມາ:
Bounthieng Lattanavong