ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງຊີ້ນຳການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ

ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງຊີ້ນຳການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ

5th May 2020 0 By Admin