ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ​ເນາະ ​ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ​ຈົນ​ເນົ່າ ແລະ ຕ້ອງ​ຜ່າ​ຖິ້ມ ​ໝາກ​ໂມ​ແດງ

ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ​ເນາະ ​ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ​ຈົນ​ເນົ່າ ແລະ ຕ້ອງ​ຜ່າ​ຖິ້ມ ​ໝາກ​ໂມ​ແດງ

5th May 2020 0 By Admin

ແດງຈ່າຍຫວ່າຍໝາກໂມຜ່າ


ເສຍດາຍເດເປັນຫຍັງຈຶ່ງຜ່າຖິ້ມໝາກແຕງໂມຕັ້ງຫຼາຍໜ່ວຍ


ຕາມຂໍ້ມູນມູນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ຂາຍບໍ່ອອກ ຫຼື ແນວໃດກັນແທ້ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຂໍ້​ມູນ

ສາວສວນແຕງ ເມືອງ ວຽງພູຄຳ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

.

ຜ່າແຕງໂມຖິ້ມໜ້າເສຍດາຍ