ມື້ທຳອິດຂອງການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ “ລ໋ອກດາວ” ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ມື້ທຳອິດຂອງການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ “ລ໋ອກດາວ” ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

4th May 2020 0 By Admin

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ ປີ 2020

.

.

.

ມື້ທຳອິດຂອງການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ “ລ໋ອກດາວ” ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

.

.

.

ພາບໂດຍ:ທ.ນະ, ທ.ເລ່, ທ.ກ່ຳ, ທ.ຍາວ