ການທຳມາຫາກີນຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ກິນ​ກາງ​ດິນ ຢູ່​ກາງ​ດົງ

ການທຳມາຫາກີນຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ກິນ​ກາງ​ດິນ ຢູ່​ກາງ​ດົງ

3rd May 2020 0 By Admin

ນີ້ຄືອາຊີບການທຳມາຫາກີນຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ,

ເຂົາທຳການຜະລີດ,ປູກເຂົ້າ,ສາລີ,ມັນຕົ້ນເພື່ອລ້ຽງຊີບພວກເຂົາແລະຄອບຄົວ

ພວກເຂົາເຈົ້າຫາກີນດ້ວຍເຫື່ອແຮງຂອງເຂົາເອງ ,ເຂົາກຸ້ມຕົນເອງ … ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ບໍ່​ກຸ້ມ ແຕ່​ກະ​ສູ້​ຕໍ່​ໄປ