ລາວ ສືບຕໍ່ປິດດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນເຂົ້າ-ອອກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ລາວ ສືບຕໍ່ປິດດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນເຂົ້າ-ອອກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

3rd May 2020 0 By Admin