ສຸດຍອດ ໝໍ​ແບບ​ນີ້​ທີ່​ຄົນ​ປ່ວຍ​ຕ້ອງ​ການ ລຳ​ບາກ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄປ​ປົວ​ຄົນ​ເຈັບ

ສຸດຍອດ ໝໍ​ແບບ​ນີ້​ທີ່​ຄົນ​ປ່ວຍ​ຕ້ອງ​ການ ລຳ​ບາກ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄປ​ປົວ​ຄົນ​ເຈັບ

2nd May 2020 0 By Admin

​ນົບ​ຫົວ​ໃຈ​ປະ​ທານ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສຸດໆ ເປັນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ແພດ​ໝໍ ເປັນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ທີ່​ທ່ານ​ໝໍ​ຊື່ ດົນ ໝໍ​​ທີ່ອາ​ນາ​ໄມ​ໝູ່​ບ້ານ

ປຸກ​ປ່າ​ຜ່າ​ດົງ, ຂຶ້ນ​ເຂົ້າ​ລົງ​ຫ້ວຍ ເພຶ່ອ​ໄປ​ຫາ​ປົວ​ຄົນ​ເຈັບ ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຕາ​ໜ້າ​ນັບ​ຖື​ແທ້ໆ

ເນື່ອງ​ຈາກ​ຊາວ​ບ້ານ​ກັກ​ໂຕ​ຢູ່​ເຮືອນ ທ່ານ​ໝໍ​ກໍ​ໄປ​ຫາ​ປົວ​ຢູ່​ເຮືອນ ໂດຍ​ບໍ່​ສ​ົນ​ຈະ​ລຳ​ບາກ​ແນວ​ໃດ

ຂອບ​ໃຈ​ແທນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ