ສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ສຸມໃສ່ 7 ຄາດໝາຍ 16 ວຽກຈຸດສຸມ

ສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ສຸມໃສ່ 7 ຄາດໝາຍ 16 ວຽກຈຸດສຸມ

30th April 2020 0 By Admin

ແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2020 ຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື; ໄດ້ວາງທິດທາງລວມ 7 ຄາດໝາຍ ແລະ 16 ວຽກຈຸດສຸມໂດຍການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ເພີ່ມທະວີຍົກສູງບົດບາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຈຳນວນ 108 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຕົວເລກກົມສ່ວຍສາອາກອນມອບໃຫ້ 95 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງມອບໃຫ້ສູ້ຊົນເພີ່ມຕື່ມ 13 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສຸລິພອນ ຟອງສະໝຸດ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນຕາມສາຍຕັ້ງທີ່ປະຈໍາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ,ສາຍຂວາງກໍ່ຄືອົງການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງຊຸກຍູ້ຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.


ປັດຈຸບັນສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 130 ຄົນ, ຍິງ 31 ຄົນປະຈໍາແຂວງ 60 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ, ປະຈໍາເມືອງ 70 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 1.347 (ຕົວເລກສະຖະຕິ 2019) ເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມີ 221 ຫົວໜ່ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ.


ສຳລັບໃນປີ 2020 ນີ້ເປັນປີມ້ວນທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ, ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປັນປີສຸດທ້າຍແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄລຍະແຕ່ 2018-2020;ແລະ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 108 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ116,43% ຂອງແຜນການປີ 2019 ຜ່ານມາ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 53,87% ຂອງຂໍ້ມູນເດີນສໍາຫຼວດປີ 2019 ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,78% ຂອງ GDP.

ໃນນີ້, ຕົວເລກກະຊວງການເງິນ (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ) ມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 95 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງອັດຕະປືມອບໝາຍສູ້ຊົນເພີ່ມຕື່ມ 13 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ 96,83 ຕື້ກີບ, ຂັ້ນເມືອງຮັບຜິດຊອບ 11,16 ຕື້ກວ່າກີບ, ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນງວດ 1 ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປືສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 9 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 9,96% ຂອງແຜນການປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 55% ຂອງແຜນການງວດ.


ທ່ານ ສຸລິພອນ ຟອງສະໝຸດ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ, ຄະນະນຳຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງໄດ້ວາງທິດທາງລວມ 7 ຄາດໝາຍ ແລະ 16 ວຽກຈຸດສຸມໂດຍການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸເພີ່ມທະວີຍົກສູງບົດບາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ, ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ

ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນພັດທະນາ 11 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມໃນແຜນພັດທະນາຂະ ແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄລຍະປີ 2018-2020 ໂດຍຫັນເປັນແຜນສະເພາະຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ແລະ ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2020 ຢ່າງຂາດຕົວ, ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກ່ວາເກົ່າ ໂດຍເລີ່ມຈາກການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາ ກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດກາງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.


ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ທີ່ຈະດຳເນີນການປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນຂະໜາດຂະໜາດນ້ອຍ(ຈຸນລະວິສາຫະກິດ) ໃຫ້ຮັດກຸມ ໍຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ທັນເວລາບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້; ຫັນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ລວມຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຊໍາລະອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ,

ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ກວ້າງຂວາງທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮອບດ້ານ, ຖືເອົາວຽກງານກວດກາພາຍໃນເປັນເຄື່ອງມືອັນສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມຜົນການກວດສອບ ຫຼື ການກວດກາຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບບັນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ (ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາຂອງແຂວງ) ເພື່ອຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ປະສິດທິຜົນ.

ແນວໃດກໍຕາມເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປືໄດ້ວາງທິດທາງລວມ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມລວມທັງການປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນຕ່າງໆ….ສຳລັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2020 ຍັງສິ່ງທ້າຍທ້າຍຫຼາຍຢ່າງຜົນພວງມາຈາກຖານຂໍ້ມູນທ່າແຮງຂອງແຂວງມີໜ້ອຍບວກກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ອື່ນໆ.

.