ໃບໝາກຍົມສາມາດຮັກສາຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້

ໃບໝາກຍົມສາມາດຮັກສາຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້

28th April 2020 0 By Admin

ໃບໝາກຍົມສາມາດຮັກສາຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ງ່າຍໆ 3 ມື້ກໍ່ເຊົາດີແລ້ວ ມີແນວໃດແດ່ເຮົາໄປເບີ່ງນຳກັນລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

ຕຸ່ມອີສຸກອີໃສ ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍໆ ພົບວ່າປະມານ 90% ຂອງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນອີສຸກອີໃສ ເປັນພະຍາດນີ້ຫຼັງຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກຄົນອື່ນ ໂດຍຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂື້ນຕຸ່ມໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 7-12 ວັນ ຫຼັງສຳພັດເຊື້ອ,

ເຊີ່ງເມື່ອມີຄົນໜຶ່ງໃນເຮືອນເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະພົບວ່າພີ່ນ້ອງໃນເຮືອນຈະເລີ່ມມີອາການຕິດເຊື້ອ ອີສຸກອີໃສນີ້ໃນຊ່ວງປະມານ 2 ອາທິດຕໍ່ມາ.

ໃນໝາກຍົມຮັກສາພະຍາດຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາໃບໝາກຍົມລະດັບກາງ (ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ອ່ອນເກີນໄປ) ມາປະມານ 2-3 ກຳມື,

ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳໃຫ້ຟົດ 20 ນາທີ ແລ້ວກໍ່ປົງໝໍ້ລົງປະສົມກັບນ້ຳເຢັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳອຸ່ນໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາອາບວັນລະ 3 ຄັ້ງ, ເຊົ້າ- ສວຍ- ແລງ ຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ອາການກໍ່ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍດີພາຍ ໃນ 3 ວັນ ງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດປົວຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ແລ້ວ