ສູ້ໆ ນັກ​ຮົບ​ເສື້ອ​ຂາວ ຍາມໃດກໍຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ

ສູ້ໆ ນັກ​ຮົບ​ເສື້ອ​ຂາວ ຍາມໃດກໍຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ

27th April 2020 0 By Admin

ທີມແພດ ຫ້ອງການສາທາ ແລະ ໂຮງໝໍ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ,

ຍາມໃດກໍຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຍາມໂຄວິດ ຫລື ການລະບາດພະຍາດຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາກໍຮັກທ່ານ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັກຕົນເອງ

#ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ