ຕາມນີ້! ເລີ່ມເດືອນໜ້າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 2-35%

ຕາມນີ້! ເລີ່ມເດືອນໜ້າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 2-35%

27th April 2020 0 By Admin

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2020 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງ ລາວ ໃນຂໍ້ທີ 7 ວ່າດ້ວຍ “ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ຕໍ່ເວລາ ໃນການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ” ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສົບທົບກັບ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ຄົ້ນຄ້​ວາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ເພື່ອຄົ້ນນະ ໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນໄລຍະວິກິດການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.


ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ກ່ຽວກັບນະໂຍ ບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າດັ່ງນີ້: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 438/ພບ, ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2020 ເຖິງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການປະຕິບັດ ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ແລະ ຈະເລີ່ມປະຕິບັດ ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ (ໝາຍວ່າເປັນພະລັງງານຂອງເດືອນເມສາ).


ເຊິ່ງໃນໂຄງສ້າງລາຄາໃໝ່ນີ້ ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ຫຼຸດຈາກອັດຕາຄິດໄລ່ 6 ຂັ້ນ ມາເປັນ 2 ຂັ້ນ ໂດຍເມື່ອກ່ອນຂັ້ນທີ 1 ແລະ 2 ມີລາຄາ 348 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ແລະ 414 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ມາເປັນລາຄາດຽວ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ. ສໍາລັບຂັ້ນ 3,4,5 ແລະ 6 ລາຄາເດີມ 799, 880, 965 ແລະ 999 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ມາເປັນຂັ້ນດຽວໃນລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ.

ສ່ວນພາກອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ກໍໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເຊັ່ນກັນ, ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ຮັບສ່ວນ ຫຼຸດ 2-35%. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເລື່ອນເວລາຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າອອກ 7-30 ວັນ ມາເປັນ 7-45 ວັນ. ພິເສດ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບພະນັກງານ ແພດໝໍທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາກອງປະຈັນບານໃນການຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ 15% ຂອງພະລັງງານ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ ປີ 2020 ກ່ອນຫັກອາກອນ.

ທີ່ມາ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz