ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງກອງທັບເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດເລກທີ 06/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕິດຜັນກັບການປັບປຸ່ງກໍ່ສ້າງກົມກອງ

ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງກອງທັບເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດເລກທີ 06/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕິດຜັນກັບການປັບປຸ່ງກໍ່ສ້າງກົມກອງ

26th April 2020 0 By Admin