ຢູນີເທວ ສາຂາອັດຕະປື ມອບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຍາກເມືອງສາມັກຄີໄຊ

ຢູນີເທວ ສາຂາອັດຕະປື ມອບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຍາກເມືອງສາມັກຄີໄຊ

18th November 2019 0 By Admin

ໃນວັນທີ15 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ທ່ານ ຈັນທະວົງ ຄຳສຸວັນ ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງອັດຕະປືພ້ອມຄະນະ ໄດ້ນຳເອົາທືນການສືກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນເກັ່ງແຕ່ຄອບຄົວມີຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຊົນເຜົ່າ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ມູນຄ່າ 2 ລ້ານກີບ.

ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການດຳເນີນທຸລະກິເຂອງ ຢູນີເທວ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫືລອສັງຄົມເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ຕະຫລອດໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ ຢູນີເທວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືລອແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ, ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການສືກສາທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະທັນສະໄໜ ຄືກັບຫລາຍໆປະເທດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຫລາຍໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມດ້ານການສືກສາເຊັ່ນ:

ສະໜອງລະບົບອິນເຕີເນັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ 1.000 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອແກ່ເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນຮຽນຮູ້ໂລກກ້ວາງກັບສີ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຄວາມທັນສະໄໜຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໃນປະຈຸບັນ.

ສຳລັບທືນການສືກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນເກັ່ງແຕ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຈຳນວນ 148 ທຶນ, ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ສະເລ່ຍ 1 ທຶນຕໍ່ໜືຶ່ງເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ:

ເຊື່ອມຕໍ່ຊີວິດທີ່ສົດໃສແກ່ນ້ອງໂດຍກຳນົດ 2 ລ້ານກີບຕໍ່ທືນແລະ ທືນດັ່ງກ່າວຈະແບ່ງເປັນເງີນ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ອີກ 1 ລ້ານກີບ ແມ່ນອຸປະກອນການຮຽນຕ່າງໆ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ທືນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ ແຕ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສືກສາຮໍ່າຮຽນ ສະເພາະຢູ່ແຂວງອັດຕະປືມ ີ5 ເມືອງຄື: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຊົນເຜົ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ມສ ພະເມືອງ, ເມືອງຊານໄຊ ມສ ຈະເລີນໄຊ, ເມືອງພູວົງ ມສ ວົງຊົມພູ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ມສ ສະໜາມໄຊ.

 

ໂດຍ: ວັດທະນາ ຫລວງອາໄພ