ຊົມເຊີຍທີມແພດ, ພະຍາບານ ແຂວງຫລວງພະບາງ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ​ໂຄວິດຫາຍດີແລ້ວ 2 ຄົນ

ຊົມເຊີຍທີມແພດ, ພະຍາບານ ແຂວງຫລວງພະບາງ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ​ໂຄວິດຫາຍດີແລ້ວ 2 ຄົນ

23rd April 2020 0 By Admin

ຊົມເຊີຍທີມແພດ, ພະຍາບານ ແຂວງຫລວງພະບາງ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມາຮອດມື້ນີ້ຫາຍດີແລ້ວ 2 ຄົນ

ເປັນ 2 ຜົວ​ເມຍ ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ​ກັບ​ເຮືອນ​ແລ້ວ ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ​ອາ​ການ​

ຈາກທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 3 ຄົນພາຍໃນແຂວງ

.