ຂ່າວດີ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບ 1 ເດືອນ ເລີ່ມປະຕິບັດ 24 ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ່າວດີ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບ 1 ເດືອນ ເລີ່ມປະຕິບັດ 24 ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ

23rd April 2020 0 By Admin

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າມັນລົ້ນຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງໄປຕາມໆກັນ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດ ທີ່ນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບລົງລາຄາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼ້າສຸດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0423/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເຊິ່ງການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄັງແຮ 500 ກີບທຸກຊະນິດ ແລະ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 400 ກີບທຸກຊະນິດ. ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ເຊິ່ງການປັບລົງລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເດືອນ ທີ່ມີການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ.

ລາຄາໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ເລລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0349/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2020