ບໍລິສັດໃນເຄືອສຸຂະວົງກຣຸບ ມອບໜ້າກາກອະນາໄມ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໂຮງໝໍ150ຕຽງ, ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ເພືອໃຫ້ໄປແບ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ.

ບໍລິສັດໃນເຄືອສຸຂະວົງກຣຸບ ມອບໜ້າກາກອະນາໄມ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໂຮງໝໍ150ຕຽງ, ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ເພືອໃຫ້ໄປແບ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ.

20th April 2020 0 By Admin

ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອສຸຂະວົງກຣຸບ (SKV Group)

ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກ Covid-19 ໃນວັນທີ 16.04.2020 ທາງກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອສຸຂະວົງກຣຸບ (SKV Group) ຂອງພວກເຮົາເຊີ່ງມີ: ບໍລິສັດ ລາວຈີນປາສີຟີກປະກັນໄພ; ບໍລິສັດ l&l ເຊົາສິນເຊືອ; ບໍລິສັດ ບໍລິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເດີນທາງໄປມອບໜ້າກາກອະນາໄມ ລວມທັງຫມົດເປັນຈຳນວນ 20.000ແຜ່ນ ໃຫ້ແກ່ທາງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໂຮງໝໍ150ຕຽງ, ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ເພືອໃຫ້ໄປແບ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ.

ການບໍລິຈາກໜ້າກາກອະນາໄມໃຫ້ພາກສ່ວນແນວໜ້າຕຳຫຼວດ, ແພດໝໍ, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການຕົວເມືອງໃຫຍ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ໃນຊ່ວງວິກິດCovid-19ນີ້ ຖືວ່າຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນຫນື່ງຊ່ວຍສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ,ທາງເຄືອບໍລິສັດສຸຂະວົງກຣຸບ (SKV Group) ຂອງພວກເຮົາຂໍອວຍພອນອວຍໄຊໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງປາດສະຈາກໂລກໄພຕ່າງໆ

ທາງເຮົາຈະຂໍເປັນອີກໜຶ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານສູ້ຊົນຜ່ານວິກິດນີ້ໄປນຳກັນ

#ເຮົາຈະຜ່ານວິກິດນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ

#SKVGroup #LaoChinaPacificIn