ບຸນຍິ່ງໃຫ່ຍທີ່ສຸດແລ້ວ ມອບເງິນໃຫ້ແມ່ທຸກເດືອນຊີວິດມີແຕ່ຈະເລີນໆ

ບຸນຍິ່ງໃຫ່ຍທີ່ສຸດແລ້ວ ມອບເງິນໃຫ້ແມ່ທຸກເດືອນຊີວິດມີແຕ່ຈະເລີນໆ

26th October 2019 0 By Lao Admin

ມື້ນີ້ມີເລື່ອງທີ່ດີຢາກໃຫ້ໄດ້ອ່ານກັນ ແຖມມີຂໍ້ຄິດດີດີຈາກເລື່ອງນີ້ບໍ່ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນພໍ່ແມ່ໄວ້ໃຊ້ເລີຍ

.

ອາດຈະຄິດວ່າເຮົາກໍລ້ຽງດູທ່ານຢູ່ທຸກໆມື້ຢູ່ແລ້ວ ທຸກສິ່ງຢ່າງກໍ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມລອງອ່ານເລື່ອງນີ້ເບິ່ງຄວາມຄິດ

ທ່ານອາດປ່ຽນໄປເລີຍກໍ່ໄດ້ ອາຈານຂອງຂ້ອຍທ່ານໃຫ້ເງິນເດືອນພໍ່ແມ່ເດືອນລະພັນບາດ(ຕົກເປັນເງິນກີບປະມານ 270,000 ກີບ )ເປັນ

ປະຈຳທຸກເດືອນ ຂ້ອຍສົງໃສ?

.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຫ້ເງິນພໍ່ແມ່ ເດືອນລະພັນ? ໃນເມື່ອແມ່ກໍ່ຢູ່ບ້ານຫລັງດຽວ ກັບອາຈານຢູ່ແລ້ວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳຫລັບທ່ານອາຈານກໍ່ຈັດການທັງໝົດ ຢູ່ແລ້ວ ມື້ໜຶ່ງມີໂອກາດເໜາະ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຖາມອາຈານວ່າ

“ອາຈານກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່?” ອາຈານຕອບວ່າ “ອາຈານກຳລັງຕັດລາຍຈ່າຍຢູ່?

ຂ້ອຍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແມ່ຄົວ ຄົນຂັບລົດ ຄົນສວນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບ້ານ ແລະໃຫ້ແມ່ອີກເດືອນລະພັນບາດ?

ຕອນນີ້ລາຍໄດ້ກັບລາຍຈ່າຍມັນ ບໍ່ຄ່ອຍສຳພັນກັນ ຕ້ອງຕັດລາຍຈ່າຍລົງແດ່”

.

ຂ້ອຍເລີຍບອກວ່າ “ເິງນເດືອນທີ່ໃຫ້ແມ່ພັນໜຶ່ງ ຕັດໄດ້ຢູ່ເດ? ອາຫານ 3 ມື້ ອາຈານ ກໍ່ຈັດໃຫ້ທ່ານຮຽບຮ້ອຍ

ເສື້ອຜ້າກໍຊື້ໃຫ້ໃໝ່ປີລະ 3 ຊຸດ ບໍ່ສະບາຍ ອາຈານກໍພາຫມໍມາຫາ ມາປິ່ປົວ ມາຊັກຢາໃຫ້ ແມ່ຕາບອດບໍ່ໄດ້ໄປໃສ

ສະນັ້ນເງິນເດືອນພັນ ນີ້ຕັດໄດ້ຢູ່ຕີ ອາຈານ” ອາຈານບອກວ່າ “ຕັດບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດພັນບາດ

ນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະເປັນເງິນ ສຳລັບລ້ຽງຫົວໃຈແມ່!”

ຂ້ອຍຟັງແລ້ວຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍ! “ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່?”

.

ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່? ອາຈານບອກຕໍ່ວ່າ ຫົວໃຈຕ້ອງການອາຫານ. ທີ່ມາຫລໍ່ລ້ຽງໃຫ້ເຕັມອີ່ມ ເບີກບານ ເປັນສຸກ ? ທ່ານລອງນຶກເບິ່ງ. ຄົນທີ່ບໍ່ມີເງິນຢູ່ໃນຕົວເລີຍນີ້ເປັນແບບໃດ? ຫົວໃຈມັນແຟບ ຫົວໃຈມັນຈະເສົ້າ ຄືດັ່ງດອກໄມ້ຍາມເຢັນ.

.

ໃຜທີ່ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນຈະຮູ້ດີເລີຍ ວນັທີ່ 25 ໄປແລ້ວນີ້ ມັນເສົ້າໆແບບຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ມີເງິນຄ່າລົດ ຄ່າອາຫານຊື້ເຂົ້າສານມັນເສົ້າໄປຈົນຮອດສິ້ນເດືອນ ແມ່ຢູ່ກັບເຮົາກໍ່ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ຖ້າແມ່ບໍ່ມີເງິນຢູ່ໃນມືນີ້ ຫົວໃຈທ່ານເສົ້າໆ ພໍເຖິງວັນເງິນເດືອນອອກ

ທຸກຄົນໜ້າບານຄືດັ່ງດອກໄມ້ຍາມເຊົ້າ ຈິດໃຈສົດຊື່ນເບີກບານ ມີຄວາມສຸກ. ຮັບເງິນເດືອນມາໃໝ່ໆ ໜ້າສົດໃສ ສັ່ງກາແຟຍັງສຽງດັງຟັງຊັດ!

.

ທຸກສິ້ນເດືອນພໍເງິນເດືອນອອກຂ້ອຍເຂົ້າໄປສະບາຍດີແມ່ ບອກແມ່ວ່າ ມື້ນີ້ເງິນເດືອນອອກແລ້ວ ຂ້ອຍເອົາເງິນໃສ່ມື້ແມ່ 1000 ບາດ

ແມ່ໃຫ້ພອນ ແລ້ວກໍ່ເກັບເງິນໄວ້ໃຕ້ ໝອນໄວ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ 1000 ບາດ ລ້ຽງຫົວໃຈແມ່ແບບໃດ?  ມື້ໜຶ່ງນ້ອງຂອງອາຈານ

ພາເມຍໄປເກີດລູກ ແມ່ກໍ່ຊື້ທອງໃຫ້ .

.

ຫລາຍດ້ວຍເງິນ 1000 ບາດ ທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ ທ່ານກອດຫລາຍສາວ ສວມສ້ອຍໃຫ້ພ້ອມໃຫ້ພອນ ພໍເດັກຄົນນີ້ໃຫ່ຍພໍເວົ້າໄດ້

ມີຄົນຖາມວ່າສາຍສ້ອຍນີ້ໃຜຊື້ໃຫ້ . ເດັກກໍ່ຈະຕອບວ່າ “ຍ່າຊື້ໃຫ້” . ຊີ້ມື້ໄປທີ່ຄົນຕາບອດ . ຄົນທີໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນບ້ານ

ຄື ຍ່າບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ເພາະເງິນພັນບາດນີ້ເຮັດໃຫ້ . ຄົນຕາບອດ ເບິ່ງນ່ານັບຖື . ຖ້າຍ່າບໍ່ມີເງິນ ຈະຮັບຂວັນຫລານໄດ້ ແບບໃດ?

ເຫັນບໍ່ວ່າເງິນເດືອນພັນບາດ

.

ທີ່ເຮົາໃຫ້ເປັນຂັ້ນໄດພາແມ່ໄປສະຫວັນ? ນີ້ຖ້າແມ່ບໍ່ມີເງິນໃນມືແມ່ຈະໄດ້ເຮັດບຸນບໍ?  ນາຍບ້ານຮັບເງິນສຳເລັດ

ກໍ່ເດີນຜ່ານໄປບ້ານຖັດໄປ ລຸງແກ່ໆ ບ້ານນັ້ນກຳລັງ ເກັບຜ້າຢູ່ໃນບ້ານ ນາຍບ້ານຕະໂກນ ຂ້າມຮົ້ວ ເຮັດບຸນສ້າງສວນບໍ່ລຸງ?

ລຸງຂ້າງບ້ານຕອບ “ລຸງບໍ່ມີເງິນດອກ ລຸງອາໄສລູກສາວເຂົາຢູ່.

.

ດຽວເພື່ອລູກສາວເຂົາກັບມາ ທັນຈະຂໍເງິນເຂົາເຮັດບຸນ” ເພາະລູກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເດືອນລຸງ . ລຸງຄົນນີ້ເປັນພຽງແຄ່ຄົນເກັບຜ້າຂອງລູກໆ

ລຸງຄົນນີ້ບໍ່ມີເງິນ ເພາະລູກເອົາມາລ້ຽງເອົາໄວ້ຄອຍເກັບຜ້າ! ເປັນແບບໃດບາດນີ້ ເຫັນອິດທິລິດຂອງເງິນພັນບາດບໍ?

ນີ້ແຫລະ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ:

.

“ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່”.  ມາຮອດນີ້ ກໍຈົບລົງແລ້ວ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າບົດຄວາມນີ້ມີຂໍ້ດີ ກະລຸນາແຊຕໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ໄດ້ອ່ານ ຂໍຂອບໃຈ