ສິ້ນ​ສຸດ ການ​ລໍ​ຄອຍ ແມັດ​ທິວ-ລີ​ເດຍ ກັບ​ເຮືອນ​ໄດ້ ເຊົ​າ​ເປັນ​ໂຄວິດ​ແລ້ວ

ສິ້ນ​ສຸດ ການ​ລໍ​ຄອຍ ແມັດ​ທິວ-ລີ​ເດຍ ກັບ​ເຮືອນ​ໄດ້ ເຊົ​າ​ເປັນ​ໂຄວິດ​ແລ້ວ

18th April 2020 0 By Admin