ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ອອກຈາກເຮືອນ, ວັນທີ 22 ເມ​ສາ – 3 ພຶດສະພາ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ອອກຈາກເຮືອນ, ວັນທີ 22 ເມ​ສາ – 3 ພຶດສະພາ

17th April 2020 0 By Admin

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 411/ສສກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນ ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາອອກໄປອີກເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020

.
ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກວມເອົາເກືອບທຸກປະເທດໃນໂລກ,ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້, ຢູ່ ສປປ ລາວ 19 ກໍລະນີ ປົວເຊົາ 2 ກໍລະນີ (17 ເມສາ 2020)

ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ເຂັ້ມງວດກໍຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຈໍານວນຫນຶ່ງ, ມີກໍລະນີຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການສືບຕໍ່ເຂົ້າມາຂອງແຮງງານລາວແຕ່ຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົກລະດັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປໄວ ແລະ ເປັນວົງກວ້າງໃນທົ່ວສັງຄົມກໍຄືໃນຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ 12 ຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1 ໃຫ້ພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ນັກຮຽນນັກສຶກສາເຫັນໄດ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງ ໂຄວິດ, ຮູ້ຈັກວິທີສະກັດກັ້ນ, ກັນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດນີ້ດ້ວຍໂຕເອງ, ພ້ອມທັງເຫັນໄດ້ຄວາມຈໍາເປັນຂອງລັດຖະບານໃນການປະກາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ອອກໄປອີກ 14 ວັນ ຄື ຈົນຮອດວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020 ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

2 ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາ ແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ ເຖິງ ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020;

3 ການປະຕິບັດຫນ້າທີ ແລະ ການປະຈໍາການຂອງພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ-ອາຈານແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ, ໃນນີ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນນັບແຕ່ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນເຖິງ ຄະນະນໍາກະຊວງໃຫ້ແບ່ງກັນມາປະຈໍາການປົກກະຕິ.
ສ່ວນພະນັກງານຖັດນັ້ນລົງມາແມ່ນໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈໍາການໜຶ່ງຄົນຕໍ່ຫນຶ່ງພະແນກຂະແຫນງ/ຫນ່ວຍງານ/ຈຸງານຕໍ່ມື້.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ປະຈໍາການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນແມ່ນໃຫ້ເຮັດວຽກຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ ເຊັ່ນ: ປຶກສາຫາລືກັນທາງໂທລະສັບ, ສົ່ງວຽກທາງຜິເມວ, ວອດແອບ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ການປະຊຸມທາງໄກ ນັບແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ ເຖິງ ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020;

4 ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດການອະນາໄມ ກວດກາບຸກຄະລາກອນຜູ້ທີ່ມາປະຈໍາການດ້ວຍ ການກວດອຸນນະພູມ, ຈັດຫາເຈົວລ້າງມື, ຜ້າປິດຝາກໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ມາປະຈໍາການຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ;  ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາທຸກແຫ່ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນທາງໄກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງຮູບແບບການຈັດການຮຽນ-ການປະຊຸມທາງ ກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ;

ພ້ອມນີ້ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນ ການເປີດຮຽນຄືນ ແລ້ວສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຜ່ານສາຍຕັ້ງຂອງຕົ້ນ; ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ປະສານສົມທົບກັບຕະນະສະເພາະກິດຂັ້ນ ແຂວງເພື່ອເຮັດການພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະຖານການສຶກສາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈໍາ ກັດບໍລິເວນນັກສຶກສາລາວຈໍານວນ 149 ຕົ້ນທີ່ກັບມາຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ ແລະລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຊາບ;

5 ໃນໄລຍະພັກການຮຽນ-ການສອນ ມອບໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ການຮຽນການ ສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຜ່ານໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ-ສະຖານີວິທະຍຸ, ໂທລະ ພາບຜ່ານດາວທຽມ, ເຜີຍແຜ່ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຜ່ານເວັບໄຊ, ເວັບເພສຂອງ ສວສ ແລະ ເຟສບຸກເພສຂອງສູນ ໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ, ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາອື່ນໆແມ່ນໃຫ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທາງໄກຜ່ານຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ;

6 ມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ສັງກັດໃນກົມກອງຕົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດສໍາພັດກັບຜູ້ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໂດວິດ-19 ທັງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍປະສານຂໍ້ມູນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂດວິດ-19 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຜ່ານເບີ 021 254702 ຫຼື ເບີສາຍ
ດ່ວນຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ 165 ແລະ 166;

.
7 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ອອກຈາກເຮືອນ, ທີ່ພັກຂອງຕົນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ ໐໐:໐໐ ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ເມສາ ເຖິງ ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020 ຍົກເວັ້ນໃຫ້ຕາງຫນ້າສະມາຊິກຂອງພະນັກງານ-ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ອອກໄປເຮັດກິດຈະກໍາຕາມຂໍ້ 10 ຂອງ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020; ມອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເຮັດຫນັງສືຢັ້ງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ -ອາຈານ ຜູ້ທີ່ຈະມາປະຈໍາການ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນເວລາກວດກາ;

8 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາທຸກຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ສະຫນາມກ໋ອບ, ສູນອອກກໍາລັງກາຍ, ສະນຸກເກີ, ສັງວຽນໄກ່, ເດີ່ນກິລາກາງແຈ້ງ-ໃນຮົ່ມ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນກິລາ ແລະ ອື່ນໆ;

.
9 ໃຫ້ພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທຸກພາກສ່ວນເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນ ທີ 29 ມີນາ 2020, ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ, ແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຈ້ງການຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນິຕິກໍາ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ປະກອບສ່ວນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ ອອກນິຕິກໍາລະອຽດຕາມບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນຕື່ມ;

10 ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງຮັບຊາບທຸກອາທິດ;
.
11 ສໍາລັບແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດອັກເສບປອຕຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ທີ່ອອກຜ່ານມາ ແມ່ນຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນເຖິງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020;
.
12 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃນກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງກະຊວງສຶກ ສາທຶການ ແລະ ກິລາ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.