ຕຳເຂົ້າ, ຄົກມື, ພູມປັນຍາ ພື້ນບ້ານຫາ​ເບິ່ງ ແລະ ສຳ​ຜັດ​ໄ​ດ້​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ

ຕຳເຂົ້າ, ຄົກມື, ພູມປັນຍາ ພື້ນບ້ານຫາ​ເບິ່ງ ແລະ ສຳ​ຜັດ​ໄ​ດ້​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ

17th April 2020 0 By Admin

ຕຳເຂົ້າ ຄົກມື ພູມປັນຍາ ພື້ນບ້ານ ທີ່ຍັງຄົງມີ ໄຫ້ໄດ້ພົບເຫັນ ເຂດຊົນນະບົດ

ອອນຊອນເດ…..ມີເດັກນ້ອຍ, ມີສັດທີ່ລ້ຽງເອງ,

ມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດ -ວິຖີຊີວິດຊາວບ້ານ ແບບລາວໆ……

ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍແບບຄຸ້ມຄ່າ ບໍ່ເສັຍເວລາ……