WHO ສະແດງຄວາມເສຍດາຍທີ່ ອາເມຣິກາຢຸດຕິການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ອົງການຕົນຊົ່ວຄາວ

WHO ສະແດງຄວາມເສຍດາຍທີ່ ອາເມຣິກາຢຸດຕິການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ອົງການຕົນຊົ່ວຄາວ

16th April 2020 0 By Admin

ວັນທີ 15 ເມສາ 2020​ ນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຢຸດຕິການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ເປັນການຊົ່ວຄາວ, ທ່ານ ເຕໂດຣສ໌ ອັດຮາໂນມ ເກເບຣເຢຊຸສ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວດ້ວຍຄວາມເສຍດາຍວ່າ: ອົງການຕົນຈະປະເມີນຜົນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອາເມຣິກາ ພ້ອມທັງຈະຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຈະແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນງົບປະມານແນວໃດ.

.

ໂດຍທ່ານ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: WHO ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສຸມທຸກກຳລັງຕ້ານກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ສຸມທຸກກຳລັງໃນການແກ້ໄຂພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດໝາກແດງ, ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ, ພະຍາດອີໂບລາ, ພະຍາດເອດ, ພະຍາດມະເຮັງ ແລະພະຍາດອື່ນໆ. ອົງການຕົນໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ມວນມະນຸດ ປະຕິບັດຕໍ່ປະເທດທັງຫລາຍຢ່າງສະເໝີພາບກັນ, ເຊິ່ງບໍ່ວ່າສະພາບເສດຖະກິດ ຫລື ປະຊາກອນຂອງບັນດາປະເທດເຫລົ່ານັ້ນເປັນຄືແນວໃດ.

.

ທ່ານເຕໂດຣສ໌ ອັດຮາໂນມ ເກເບຣເຢຊຸສ ກ່າວເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນແມ່ນໄລຍະທີ່ຕ້ອງສາມັກຄີ ແລະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນໃນການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຊື້ອພະຍາດຈະສວຍໃຊ້ຄວາມບໍ່ສາມັກຄີກັນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເພື່ອມາທຳລາຍ.

Source: CRI