ເດືອນມີນາ ລາວຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດເຖິງ 118 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ເດືອນມີນາ ລາວຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດເຖິງ 118 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

13th April 2020 0 By Admin

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 3 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 804 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະມານ 343 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຍັງບໍ່ລວມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ) ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 461 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 118 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

ໃນນີ້: ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ສະເລ່ຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 343 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ແລະ ມີມູນຄ່າປະມານເຊັ່ນ: ແຮ່ທອງ ມີມູນຄ່າ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ ມີມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ ມີມູນຄ່າ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ມີມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ,ຊູກໍາລັງ…) ມີມູນຄ່າ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ ມີມູນຄ່າ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມີມູນຄ່າ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍ້າຕານ ມີມູນຄ່າ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກໄມ້ (ໝາກໂມ, ໝາກຂາມ, ໝາກມ່ວງ…) ມີມູນຄ່າ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ງົວ, ຄວາຍ ມີມູນຄ່າມີມູນຄ່າ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ສະເລ່ຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເງິນປະມານ 343 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ແລະ ມີມູນຄ່າປະມານເຊັ່ນ: ແຮ່ທອງ ມີມູນຄ່າ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ ມີມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ ມີມູນຄ່າ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ມີມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ,ຊູກໍາລັງ…) ມີມູນຄ່າ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ ມີມູນຄ່າ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມີມູນຄ່າ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍ້າຕານ ມີມູນຄ່າ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກໄມ້ (ໝາກໂມ, ໝາກຂາມ, ໝາກມ່ວງ…) ມີມູນຄ່າ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ງົວ, ຄວາຍ ມີມູນຄ່າມີມູນຄ່າ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສຳລັບບັນດາປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກ ມີມູນຄ່າປະມານ:  ໄທ 91 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 119 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢີ່ປຸ່ນ 9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເຢຍລະມັນ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສ່ວນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກ ມີມູນຄ່າປະມານ: ໄທ 272 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢີ່ປຸ່ນ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທີ່ມາ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ / Lao PDR Trade Portal