ໜັກໜ່ວງ! ພຽງ 2 ວັນພົບຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 2.000 ຄົນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

ໜັກໜ່ວງ! ພຽງ 2 ວັນພົບຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 2.000 ຄົນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

9th April 2020 0 By Admin