ໜຸ່ມໃຫຍ່ຖິ້ມເງິນເດືອນຫຼາຍສິບລ້ານ ຫັນມາຢຶດອາຊີບກະສິກໍາອິນຊີ ເນັ້ນສ້າງເສດຖະກິດພໍພຽງ

ໜຸ່ມໃຫຍ່ຖິ້ມເງິນເດືອນຫຼາຍສິບລ້ານ ຫັນມາຢຶດອາຊີບກະສິກໍາອິນຊີ ເນັ້ນສ້າງເສດຖະກິດພໍພຽງ

15th November 2019 0 By Admin

“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຈົບ ໄດ້ປະລິນຍາຕີ 4 ໃບ, ໃບປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານອີກ 1 ໃບ” ໂດຍຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນຕັດສິນໃຈຫັນມາເຮັດອາຊີບກະສິກຳ ທີ່ຢືດແນວທາງການດຳລົງຊີວິດແບບພໍພຽງ ໂດຍເນັ້ນການເຮັດກະສິກຳອິນຊີເປັນຫຼັກ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຮັດວຽກປັນຜູ້ອໍານວຍການສະຖານີລົດໄຟຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ກິນເງິນເດືອນປະມານເຄິ່ງແສນບາດ ຫຼື ປະມານ 15 ລ້ານກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວຽກເສີມນອກອີກລວມໆແລ້ວກໍ່ປະມານ 1 ແສນບາດຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປະມານ 30 ລ້ານກີບ.

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກມາເດີນເສັ້ນທາງນີ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດສະເໝີວ່າ “ເງິນບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງ ແຕ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງມາກ່ອນ” ແລະ ທີ່ສຳຄັນມີໃຈຮັກມັກເລື່ອງກະສິກຳມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາຫວ່າງສຶກສາກ່ຽວກັບການກະສິກຳມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆໃນພຶດຜັກ ເຊິ່ງພົບວ່າມີການຕົກຄ້າງຂອງສານ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່. ເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມີວຽກ, ມີເງິນ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າເຮົາຍັງຕ້ອງຊື້ພືດຜັກທີ່ມີສານຄົກຄ້າງມາບໍລິໂພກ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກໜັກໆ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງກຽມເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກໄພຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະຕາມມາ. ເພາະສະນັ້ນ, ການທີ່ຫັນມາປູກຜັກກິນເອງ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດລົບກວນມັນຈະດີກວ່າບໍ? ເຊິ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈມາເຮັດສວນກະສິກຳແບບພໍພຽງເຊັ່ນທຸກມື້ນີ້.

ໝຸ່ມໃຫຍ່ທ່ານນີ້ມີນາມວ່າ ຍາຊີນ ບຸນມາເລີດ ຊາວກະສິກຳເຈົ້າຂອງສວນຮາວາ ອໍການິກຟາມ ຕຳບົນ ລຳພະຍາກາງ, ອຳເພີມວກເຫຼັກ ຈັງຫວັດ ສະຣະບູລີ ໄດ້ເລົ່າເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລົງມືເຮັດອາຊີບກະສິກຳ. ເພີ່ນກ່າວວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ເພາະເຮົາໃຊ້ເວລາ ແລະ ທຸ້ມເທກັບມັນພໍສົມຄວນ ເພາະພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນສວນປູກເຂົ້າໂພດ ປູກມາດົນເຮັດໃຫ້ດິນເສື່ອມສະພາບ ຂາດຄວາມສົມບູນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມາປັບປຸງດິນດ້ວຍການໃຊ້ອົງກອນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ເພື່ອມາແກ້ໄຂໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ, ຮາວາ ອໍການິກຟາມ ໄດ້ເດີນທາງຕາມເປົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງຝັນເທິງເສັ້ນທາງກະສິກຳອິນຊີ ພ້ອມໆກັບການສ້າງສວນໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງຄົນທີ່ຮັກໃນການເຮັດກະສິກຳ ທີ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງສຸຂະພາບ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແນວທາງຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ. ການທີ່ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສວນແບບນີ້ ມັນແຕກຕ່າງກັບການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ຢ່າງສິ້ນເຊິງ ມັນດີກວ່າທຸກຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນມີນ້ອຍກວ່າ ເພາະຂອງກິນເກືອບທຸກຢ່າງເຮົາມີຢູ່ໃນສວນ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ຫຼັກການວ່າ “ປູກທຸກຢ່າງທີ່ກິນ ແລະ ກິນທຸກຢ່າງທີ່ປູກ” ຈະຊື້ຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຜະລິດເອງບໍ່ໄດ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນສຸຂະພາບຈິດດີຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິນເຊິງກັບການດໍາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງ.

ຍາຊີນ ກ່າວວ່າ: ຮາວາ ອໍການິກຟາມໃນມື້ນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳການກະເສດ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກພື້ນທີ່ພຽງ 3,5 ໄລ່ ເພາະເນັ້ນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພື້ນທີ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພື້ນທີ່ພຽງ 3,5 ໄລ່ ສາມາດປູກພືດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຫາກປະຕິບັດຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນການປູດພືດແບປະສົມປະສານ ບໍ່ແມ່ປູກປ່ອຍໄປຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາຕ້ອງມີການຈັດການ ແລະ ດູແລ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ຜົນດີ.

ເນື້ອທີ່ 3,5 ໄລ່ ປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ມີສະຖານທີ່ລ້ຽງແບ້ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ, ມີໜອງກັກເກັບນໍ້າ ເພື່ອໃຊ້ທາງການກະສິກຳ, ມີໜອງລ້ຽງປາ ແລະ ທີ່ເຫຼືອ 2,5 ໄລ່ ຈັດເປັນສະຖານທີ່ປູກພຶດຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງມີທັງຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແຕ່ລະຢ່າງຂອງ ຮາວາ ອໍການິກຢາມ ຈ້ອງມີການເກື້ອກູນກັນ ໃຫ້ທຸກຢ່າງສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນເປັນລາຍໄດ້ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້. ທ່ານ ຍາຊີນກ່າວ.

 

ຂອບໃຈ, ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sentangsedtee.com