ດ່ວນ ! ກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແຈ້ງ ໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ Chorine ໃນຕູ້ພົ່ນຂ້າເຊື້ອ ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ ຂ້າ​ເຊື້ອ​ບໍ່​ໄດ້

ດ່ວນ ! ກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແຈ້ງ ໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ Chorine ໃນຕູ້ພົ່ນຂ້າເຊື້ອ ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ ຂ້າ​ເຊື້ອ​ບໍ່​ໄດ້

7th April 2020 0 By Admin

ກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກໜັງສືແຈ້ງການ

ໃຫ້ຢຸດຕິການນຳໃຊ້ ຕູ້ພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອຄໍລິ່ນ (Chorine) ທີ່ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ແຕ່ລະໂຮງໝໍ

ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວໃນປະເທດຈີນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ແລະ ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

.