ມື້ທີ່ສອງຂອງທາງທີມງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຊຽງເງິນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ “ການຢູ່ເຮືອນ​ກໍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາພົ້ນວິກິດໄດ້”

ມື້ທີ່ສອງຂອງທາງທີມງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຊຽງເງິນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ “ການຢູ່ເຮືອນ​ກໍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາພົ້ນວິກິດໄດ້”

5th April 2020 0 By Admin

ມື້ທີ່ສອງຂອງທາງທີມງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຊຽງເງິນຢ່າງເຄັ່ງຂັດ

.

ສູ້ໆເດີນັກຮົບເສື້ອຂາວແລະນັກຮົບຂງວຂໍໃຫ້ຊາວເມືອງຊຽງເງິນ

.

.

ຢູ່ເຮືອນເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ພົ້ນວິກິດໄວໆ