ເມືອງໄຊຍະບູລີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ປັບໄໝກຸ່ມຄົນຊູມນູມເກີນ 10 ຄົນ

ເມືອງໄຊຍະບູລີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ປັບໄໝກຸ່ມຄົນຊູມນູມເກີນ 10 ຄົນ

5th April 2020 0 By Admin