ເມືອງໄຊຍະບູລີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ປັບໄໝກຸ່ມຄົນຊູມນູມເກີນ 10 ຄົນ

ເມືອງໄຊຍະບູລີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ປັບໄໝກຸ່ມຄົນຊູມນູມເກີນ 10 ຄົນ

5th April 2020 0 By Admin

ເມືອງໄຊຍະບູລີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງເລກທີ94ຢ່າງເຂັ້ມງວດ


1 ປິດເມືອງຖ້າຄົນຕ່າງແຂວງຕ້ອງການເຂົ້າມາເມືອງໄຊຍະບູລີຕ້ອງເຂົ້າສູນກັກກັ້ນບໍລິເວນ14ວັນນັບແຕ່ວັນທີ5ເມສາເປັນຕົ້ນໄປ,​ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການໃຫ້ຍົກເລີກ.​


2 ທຸກຄົນຈະອອກເມືອງແລະກັບເຂົ້າມາເມືອງໄຊຍະຕ້ອງມີເອກະສານທາງການອານຸຍາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.​


3 ເພີ້ມມາດຕະການລາດຕະເວນເພື່ອຈໍາກັດການອອກບ້ານ,ປັບໄໝກູ່ມຄົນຊູມນູມເກີນ10ຄົນ.


4 ຕັ້ງດ່ານຊີດພົນຢາຂ້າເຊື້ອສໍາລັບລົດເຂົ້າອອກເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ..


ທ້າຍນີ້ຂໍຮຽກຮ້ອງເຖິງພົນລະເມືອງຊາວໄຊຍະບູລີໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ເພື່ອກ້າວຜ່ານສົງຄາມງຽບຮ່ວມກັນ..


ຊາວໄຊຍະບູລີ..​ສູ້ໆ…​ສູ້ໆ…​ຊີວິດອິນຊີຊາວໄຊຍະບູລີຕ້ອງປອດໄພແລະສໍາຄັນຍິ່ງ…