ສະຫວັນນະເຂດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ານໂຄວິດ ເປີດສາຍດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫມາຍເລກ 📞041 166

ສະຫວັນນະເຂດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ານໂຄວິດ ເປີດສາຍດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫມາຍເລກ 📞041 166

3rd April 2020 0 By Admin

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ເປີດສາຍດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ພາຍໃນແຂວງ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ ທີ່ຫມາຍເລກ 📞041 166,

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີການໂຄສະນາ ເຄື່ອນທີ່ ໄປຕາມຕົວເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຕົນເອງ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກໂຄວິດ.

ຖືເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ແຂວງອື່ນ ນໍາໄປປະຕິບັດຕາມ.

ສະຫວັນນະເຂດ ສູ້ໆ