ເພື່ອຄວາມເອກະພາບ! ສາທາ ສັ່ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

ເພື່ອຄວາມເອກະພາບ! ສາທາ ສັ່ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

1st April 2020 0 By Admin

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປໄວ ແລະ ເປັນວົງກ້ວາງ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.  ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0770/ກປຟ ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເຖິງ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເລື່ອງ: ປິດການບໍລິການ ຂອງໂຮງຫມໍເອກະຊົນ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.

ໂດຍອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ກັນການລະບາດຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 0405/ສທ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020.

ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ການ ຈື່ງອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້:

1 ໃຫ້ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວພາກເອກະຊົນ (ໂຮງຫມໍເອກະຊົນ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປິດການບໍລິການ.

2 ໃນກໍລະນີຄົນເຈັບທີ່ນອນປິ່ນປົວກ່ອນມື້ອອກແຈ້ງການ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ປິ່ນປົວຈົນຫາຍດີ.

3 ປິດຮັບຄົນເຈັບໃຫມ່ ນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່.

ສະນັ້ນ, ມອບໃຫ້ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການໄປຫາໂຮງຫມໍເອກະຊົນ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.