ບໍລິສັດຮູນານ ຊຽງເຟິງ ການບິນຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ບໍລິສັດຮູນານ ຊຽງເຟິງ ການບິນຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

27th March 2020 0 By Admin