ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ ດ້ວຍນໍ້າຫົວສີໃຄກັບໃບເຕີຍ

ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ ດ້ວຍນໍ້າຫົວສີໃຄກັບໃບເຕີຍ

18th March 2020 0 By Admin

ນໍ້າຫົວສີໃຄໃບເຕີຍຫອມ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ກິນງ່າຍ, ເຮັດງ່າຍ ຫອມແຊບ ແຖມຍັງມີສັບພະຄຸນບັນເທົາອາການປວດຕາມຂໍ້ໄດ້ອີກ ທີ່ສໍາຄັນນອກຈາກຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກິນແລ້ວ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜຄ້ສູງອາຍຸໄດ້ອີກ, ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ລໍຊ້າມາຮູ້ຈັກວິທີເຮັດນໍາກັນເລີຍ.

ຫົວສີໃຄ-ໃບເຕີຍຫອມ: ສູດນີ້ໃຫ້ນໍາເອົາຫົວສີໃຄສົດບໍ່ລວມຮາກ 5ຫົວ ກັບໃບເຕີຍສົດຈໍານວນ 3ໃບ ຕົ້ມລວມກັນໃນປະລິມານນໍ້າທີ່ໃສ່ໄດ້ຕາມໃຈມັກ, ສຸມໄຟໃສ່ໃຫ້ຟົດປະມານ 15ນາທີ ໂດຍໃຫ້ປິດຝາໝໍ້ໄວ້ຫ້າມເປີດຂຶ້ນເດັດຂາດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອຕົ້ມຟົດຄົບ 15ນາທີ ກໍ່ໃຫ້ປົງອອກຈາກເຕົາໄຟ ແລະ ດື່ມໃນຂະນະທີ່ນໍ້າຍັງອຸ່ນຢູ່ ໂດຍໃຫ້ກິນແທນນໍ້າລ້າໄປເລີຍ ເຮັດແບບນີ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 1ອາທິດ ຈະສາມາດຫຼຸດກົດຢູຣິກໃນເສັ້ນເລືອດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກເກົ໋າ ຫຼື ອາການປວດຕາມຂໍ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດຕົ້ມດື່ມໄດ້ເລື້ອຍໆ.

ທັງໝົດນີ້ເຮັດບໍ່ຍາກເລີຍ ຢ່າລືມນໍາໄປທົດລອງ ແລະ ຫາກໄດ້ຜົນແນວໃດຢ່າລືມນໍາມາແບ່ງປັນໃຫ້ແອັດຮູ້ນໍາແນ່ເດີ້