ທຸກສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ 19 ມີນາ ເຖິງ21 ເມສາ 2020

ທຸກສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ 19 ມີນາ ເຖິງ21 ເມສາ 2020

18th March 2020 0 By Admin

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ເຖິງ: , ທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ, ທ່ານຫົວຫນ້າກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນ, ໂຮງພິມ, ໂຮງງານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ວິທະຍາໄລ ແລະໂຮງຮຽນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ – ທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ – ທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການກໍາມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ, ທ່ານຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ – ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທາງສັງຄົມ

ເລື່ອງ: ການໂຈະການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. – ອີງຕາມ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;

ອີງຕາມ: ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄຫມສາມັນປະຈໍາເດືອນມີນາ 2020, ຄັ້ງວັນທີ 18 ມີນາ 2020.


ປະຈຸບັນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ CoVID -10 ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ສືບຕໍ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການ ສຶກສາ-ກິລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

.

1 ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ ເຖິງວັນທີ 21 ເມສາ 2020;

2 ມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາແຕ່ລະແຫ່ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄູ-ອາຈານ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ ໂດຍການມອບວຽກບ້ານ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂຂອງແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາ;


ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມ ງວດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານເພີ່ມເຕີມ.