ຊົມເຊີຍ ! ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊັບຊ້ອນ ຄະນະນຳຂັ້ນກົມຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ !!!

ຊົມເຊີຍ ! ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊັບຊ້ອນ ຄະນະນຳຂັ້ນກົມຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ !!!

18th March 2020 0 By Admin