ດ່ວນໆ! ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ນັບແຕ່ນີ້ຈົນຮອດ 26 ມີນາ

ດ່ວນໆ! ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ນັບແຕ່ນີ້ຈົນຮອດ 26 ມີນາ

18th March 2020 0 By Admin

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ ປະຈຳສົກ 2019-2020 ຈຳນວນ 10 ຕົວເລກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ສາຂາວິຊາການທີ່ຕ້ອງການ ມີດັ່ງນີ້:

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ ຕ້ອງເປັນຄົນລາວສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ຫຼື ຜູ້ຢູ່ປະເທດລາວໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 35 ປີ ສໍາລັບເພດຊາຍ, 30 ປີ ສໍາລັບເພດຍິງ ຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີຄະດີຕ້ອງໂທດໃດໆມາກ່ອນ.

ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ແນ່ນອນ, ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ບຸກຄະລິກດີ, ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ແຕ່ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີທາງກາຍ-ຈິດໃຈ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມີຄວາມມັກຮັກວຽກງານສິດສອນ (ເປັນຄູ), ຕ້ອງມີໃບຄະແນນຈົບວິຊາສະເພາະ 3.50 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດແດງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ແລະ ຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.

ສຳລັບສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການ ມີຄື:

1 ສາຂາວິຊາ ວິສາຫະກຳວັດສະດຸ 1 ຕຳແໜ່ງ ມາດຕະຖານວິຊາ ສາມາດສິດສອນວິຊາສົມດູນຂອງວັດຖຸ, ຂະບວນການຜະລິດ ເຊຣາມິກ, ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ແລະ ຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.

2 ຄູພາສາອັງກິດ 1 ຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານ IT Computer ໃນລະດັບດີສົມຄວນ, ມັກຮັກວິຊາຊີບຄູການສິດສອນ.

3 ຄູພາສາຈີນ 2 ຕຳແໜ່ງ ສາມາດເວົ້າສື່ສານ, ສິດສອນ ແລະ ແປພາສາຈີນຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳລາວ-ຈີນ ຢ່າງດີ ຕ້ອງມີໃບຮັບຮ້ອງ HSK ລະດັບ 5:00 ຂຶ້ນໄປ.

4 ຄູພາສາເກົາຫຼີ 1 ຕຳແໜ່ງ ສາມາດສິດສອນວິຊາພາສາເກົາຫຼີ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກບໍລິຫານ, ມັກຮັກອາຊີບຄູ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານ IT Computer.

5 ໄອທີ-ຄອມພິວເຕີ 1 ຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ HTML, Java, PHP, Java Scrip, Paython, Androihon, Android studio. MyAQL, Oracle.

6 ການເງິນການທະນາຄານ 1 ຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງຈົບປະລິນຍາຕີການເງິນການທະນາຄານ, ປະລິນຍາໂທ ເສດຖະສາດ, ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ICT ແລະ ພາສາອັງກິດລະດັບດີ.

7 ການແປຮູບ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ 1 ຕຳແໜງ ຈົບສາຂາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີອາຫານ ວິຊາການແປຮູບ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ໄອຊີທີ ແລະ ໄດ້ພາສາອັງກິດລະດັບດີ.

8 ບໍລິຫານສະຖາປັດ 1 ຕຳແໜ່ງ ປະລິນຍາຂຶ້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງສະຖາປັດກຳ CM. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການວາງແຜນກໍ່ສ້າງ , ບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ, ບລິໂພກອາຫານກໍ່ສົ່ງອອກ ອອກແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ຄິດໄລ່ປະເມີນການກໍ່ສ້າງ.

9 ແບບແຜນ 1 ຕຳແໜງ ຕ້ອງຈົບປະລິຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາການຈັດການ ແລະ ການວາງແຜນ, ເສດຖະກິດສະຖິຕິິ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຕິດຕິດພົບພັນ ຫຼື ຊື້ແແບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຫ້ອງ 101 ຕຶກສຳນັກງານອະທິບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ເລີ່ມຂາຍແບບຟອມນັບແຕ່ ວັນທີ 17 -26 ເດືອນ ມີນາ 2020