ໄວເກີນກຳນົດ! ເກືອບສຳເລັດແລ້ວ 100% 3 ໜ້າໃຫຍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຊ່ວງອຸດົມໄຊ

ໄວເກີນກຳນົດ! ເກືອບສຳເລັດແລ້ວ 100% 3 ໜ້າໃຫຍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຊ່ວງອຸດົມໄຊ

16th March 2020 0 By Admin

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສະເພາະຊ່ວງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີ 3 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ສໍາເລັດແລ້ວເກືອບ 100%. ເຊິ່ງໃນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ວ່ານີ້ລ້ວນເປັນວຽກຫຼັກຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ປະກອບມີການເຈາະອຸໂມງ ສໍາເລັດແລ້ວ 94,96%; ວຽກດິນຕັດ-ດິນຖົມຄັນທາງ ສໍາເລັດແລ້ວ 97,91%, ສ່ວນການສ້າງເສົາຂົວທາງລົດໄຟ ສໍາເລັດແລ້ວ 100%.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 409 ກິໂລແມັດໃນນີ້ແລວທາງທີ່ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊຄວາມຍາວ 126,6 ກິໂລແມັດ ປະກອບມີ 9 ສະຖານີ, ແຕ່ໃນໄລຍະທຳອິດແມ່ນກໍ່ສ້າງພຽງ 3 ສະຖານີຄື: ສະຖານີເມືອງນາໝໍ້, ສະຖານີເມືອງໄຊ ແລະ ສະຖານີເມືອງງາ.

ດ້ານຈຸດກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ 60 ແຫ່ງ, ຄວາມຍາວລວມ 12,695 ກິໂລແມັດ ກວມອັດຕາສ່ວນ 10,02% ຂອງຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີອຸໂມງ 32 ອຸໂມງ, ຄວາມຍາວລວມ 84,869 ກິໂລແມັດ, ກວມອັດຕາສ່ວນ ເທົ່າກັບ 67,03% ຂອງຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ, ຈຸດດິນຕັດ-ດິນຖົມຄັນທາງ ມີຄວາມຍາວ 29,036 ກິໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 22,93% ຂອງຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ.

ສ່ວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການວຽກງານເຈາະອຸໂມງ ທັງ 32 ອຸໂມງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມສັນຍານັ້ນມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 84,869 ກິໂລແມັດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຈາະສໍາເລັດແລ້ວ 26 ອຸໂມງ ຄວາມຍາວ 81,443 ກິໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 94,96% ຂອງຄວາມຍາວທັງໝົດຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ.

ວຽກກໍ່ສ້າງເສົາຂົວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ (ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ) ທັງ 3 ສັນຍາລວມທັງໝົດ 716 ຕົ້ນ, ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 100% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດທີ່ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ; ວຽກດິນຕັດ-ດິນຖົມຄັນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ (ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ) ທັງ 3 ສັນຍາ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 97,91 %.

 

ທີ່ມາ: Railway ODX