ຂອບໃຈຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,9 ຕື້ກີບ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ

ຂອບໃຈຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,9 ຕື້ກີບ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ

11th March 2020 0 By Admin