ETLແຈ້ງ!!! ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ຫາກເຫັນເບີໂທເຫຼົ່ານີ້ໂທເຂົ້າມືຖືຂອງທ່ານ

ETLແຈ້ງ!!! ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ຫາກເຫັນເບີໂທເຫຼົ່ານີ້ໂທເຂົ້າມືຖືຂອງທ່ານ

13th November 2019 0 By Admin

ອີທີແອລ ແຈ້ງການເຖິງ ລູກຄ້າ ເລື່ອງ ການໂທເຂົ້າຈາກເບີຕ່າງປະເທດ (Spamming Calls) ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີເບີຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ +24;+25;+37;+68 ແລະ +676… ຈາກຄ່າງປະເທດໂທເຂົ້າແລ້ວຕັດສາຍ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ໂທກັບ ແລະ ເສຍຄ່າໂທອອກຕ່າງປະເທດ ໃນລາຄາແພງ ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ແຮັກ (Hack) ເອົາຂໍ້ມູນການເງິນທາງທະນາຄານຂອງທ່ານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ ຈຶ່ງແຈ້ງການເຖິງບນດາທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີ ຂອງ ອີທີແອລ ຈົ່ງຢ່າໂທກັບ ແລະ ທຳການລະງັບເບີດັ່ງກ່າວທັນທີ (Block) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການໂທເຂົ້າໃນຄັ້ງໜ້າ