ຈູດຫຍ້າ ລາມໄຫມ້ ຮອດປ້າຍຫຼັກໝາຍ ເຂດຫ້ວຍນໍ້າລິນ -ຫ້ວຍຈົວຕົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຈູດຫຍ້າ ລາມໄຫມ້ ຮອດປ້າຍຫຼັກໝາຍ ເຂດຫ້ວຍນໍ້າລິນ -ຫ້ວຍຈົວຕົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

5th March 2020 0 By Admin