ຈູດຫຍ້າ ລາມໄຫມ້ ຮອດປ້າຍຫຼັກໝາຍ ເຂດຫ້ວຍນໍ້າລິນ -ຫ້ວຍຈົວຕົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຈູດຫຍ້າ ລາມໄຫມ້ ຮອດປ້າຍຫຼັກໝາຍ ເຂດຫ້ວຍນໍ້າລິນ -ຫ້ວຍຈົວຕົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

5th March 2020 0 By Admin

ຂະໜາດມີປ້າຍ ປັກຫຼັກໝາຍ ຂອບເຂດຟື້ນຟູ່ປ່າ ເຂດຫ້ວຍ ນໍ້າລິນ -ຫ້ວຍຈົວຕົງ ເຂດຊາຍແດນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ກັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຕ່ກໍ່ຍັງມີການລະເມີດ ຈູດປ່າ ຈູດຫຍ້າ ແລະ ລາມໄຫມ້ ໄປຮອດປ້າຍຫຼັກໝາຍ.

ສະເໜີໃຫ້ພາກສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໄປແກ້ໄຂດ່ວນ.

.

Cr. ມະຫາສອງລໍ້ຄູ່ໃຈ