ເຈາະອຸໂມງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ – ຈີນ ຖືກບໍ່ເກືອໄຫຼລົງສາຍນໍ້າກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ !

ເຈາະອຸໂມງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ – ຈີນ ຖືກບໍ່ເກືອໄຫຼລົງສາຍນໍ້າກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ !

12th November 2019 0 By Admin

ການເຈາະອຸໂມງມິດຕະພາບຢູ່ເຂດບໍ່ເຕັນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເບື້ອງລາວມີຄວາມຍາວ 2.400 ກ່ວາແມັດ, ຫຼັງຈາກເຈາະມາໄດ້ 1.000 ກວ່າແມັດ ໄດ້ພົບໃສ່ສາຍນໍ້າເກືອ ແລ້ວໄດ້ໄຫຼລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ, ຮ່ອງຫ້ວຍ ປ່ອງໃສ່ນໍ້າໃຫ່ຍສາຍນໍ້າທຸງ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເຂດລຸ່ມ, ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ລົງມາຮອດເຂດທົ່ງພຽງເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບນໍ້າປະປາທີ່ປະຊາຊົນບໍລິໂພກ, ຈາກນໍ້າຈືດກາຍມາເປັນນໍ້າເຄັມ ຍ້ອນມີປະລິມານນໍ້າເກືອເຈືອປົນຢູ່ໃນນໍ້າເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຜະລິດປູກຝັງ, ລະບົບນິເວດສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ທໍາການວັດແທກປະລິມານນໍ້າເກືອທີ່ເຈືອປົນຢູ່ໃນນໍ້າ ຕັ້ງແຕ່ຫົວງານນໍ້າປະປາເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຜົນການກວດແຫ່ງຕ່າງໆປະກົດວ່າມີປະລິມານນໍ້າເກືອເຈືອປົນໃນນໍ້າເກີນຄ່າມາດຕະຖານ 0,5 ມິລິກຼາມຕໍ່ລິດ ຂອງອົງການອານາໄມໂລກກຳນົດ.

ທາງຄະນະໄດ້ຫາວິທີແກ້ໄຂ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງອ່າງເພື່ອໃຫ້ນ້ຳເກືອຕົກຕະກອນທີ່ຈະສາມາດຫຼຸດປະລິມານຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳເກືອ ລົງກ່ອນຈະໄຫຼລົງສູແຫຼ່ງນ້ຳ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວຈະໄດ້ເຊີນເອົາວິຊາການຂອງຈີນທີ່ມີປະສົບການດ້ານນີ້ ເພື່ອມາແກ້ໄຂ ແລະ ຝ່າຍລາວ ແມ່ນຈະໄດ້ຊອກຫາແຫຼ່ງນ້ຳແຫ່ງໃໝ່ເພື່ອມາຜະລິດເປັນນ້ຳປະປາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາທີ່ສະອາດ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂດຍໄດ້ກວດເຂດແມ່ນໍ້າທຸງ ຢູ່ຈຸດເທິງໂຄງການ ຄາດວ່າການປັບປຸງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 1 ເດືອນ.

Cr: ມຸນຕີ
ຈາກ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz