ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970

2nd March 2020 0 By Admin

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970 ຂອງເດືອນ ພະຈິກ ຖ່າຍໂດຍທ່ານ Benson, Frederic C ເມືອງເງິນ ເປັນເມືອງຫນຶ່ງທີຂຶ້ນກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ອຳເພີສະເຫຼີມພຣະກຽດຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກໄທ

.

ເມືອງເງິນແມ່ນເປັນເມືອງທີມີດ່ານສາກົນນ້ຳເງິນ ເຊິ່ງເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກຂອງປະເທດລາວກັບປະເທດໄທ ດ່ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວສູ່ຫລວງພຣະບາງ, ສ.ປ ຈີນ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.

.

ເມືອງເງິນເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ອ້ອມຮອບດ້ວຍພູຜາ ແລະ ທຳມະຊາດ. ປະກອບມີ 23 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ນາຍາງ, ບ້ານນາງົວ, ບ້ານນໍ້າເງິນ, ບ້ານຫຼວງມີໄຊ, ບ້ານແກ້ວດອນຄູນ,

ບ້ານຂອນ, ບ້ານບີໝີ, ບ້ານກາງ, ບ້ານດອກເກດ, ບ້ານຫ້ວຍເຜິ້ງ, ບ້ານດອນສະຫວ່າງ, ບ້ານຜາແດງ, ບ້ານທອງ, ບ້ານກິ່ວງິ້ວ, ບ້ານຫ້ວຍເງີຍ, ບ້ານບາງບົງ, ບ້ານບໍ່ຫຼວງ, ບ້ານນໍ້າທົນ, ບ້ານປາກແຄນ, ບ້ານໂຮມໄຊ,  ບ້ານເພຍງາມ

.

ຜູ້ຄົນຂອງເມືອງເງິນສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຄົນເຜົ່າຍວນ (ກະລ່ອມ) ເຜົ່າລື້ ແລະອື່ນໆ…

.

.

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ : Benson, Frederic C ນຳສະເໜີໂດຍ : ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ Luangprabang City