ຕອບທຸກຂໍ້ສົງໄສ ເປັນຫຍັງ ຜູ້ຈັດງານ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ສົ່ງເງິນຄືນ ງານແລ່ນວຽງຈັນຮາຟ ມາຣາທອນ ນາໆຊາດ

ຕອບທຸກຂໍ້ສົງໄສ ເປັນຫຍັງ ຜູ້ຈັດງານ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ສົ່ງເງິນຄືນ ງານແລ່ນວຽງຈັນຮາຟ ມາຣາທອນ ນາໆຊາດ

1st March 2020 0 By Admin

ງານແລ່ນວຽງຈັນ ຮາຟມາຣາທອນ ນານາຊາດ Vientiane International Half Marathon 2020​ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກໄປກ່ອນ ເວລາ 19:00 ຫຼື ປະມານ 9 ຊົວໂມງ ກ່ອນການແລ່ນ ວັນທີ 01 ມີນາ 2020 ເນື່ອງຈາກ ມີແຈ້ງການດ່ວນ ຈາກກົມກິລາຂັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງ Covid-19.

ເປັນຫຍັງ ຜູ້ຈັດງານ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ສົ່ງເງິນຄືນ ?
ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ການກະກຽມງານ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມທຸກຢ່າງ 100% ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນ

ອາຫານ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມາຮ່ວມງານ ຫຼາຍກ່ວາ 5,000 ຄົນ. ອາຫານ ເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ສາມາດເລື່ອນເວລາ ເອົາໄປກິນ ປີໜ້າໄດ້ ແລະ ລາຄາອາຫານ ສໍາຫຼັບ 5,000 ຄົນ ກໍ່ຕົກເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.


ຈໍານວນອຸປະກອນ ເຄື່ອງຈັບເວລາ ທີມສາກົນ ທີ່ເຂົ້າມາປະຈໍາການ ຈັບສະຖິຕິຜູ້ແລ່ນ ແມ່ນມາປະຈໍາການຮຽບຮ້ອຍຫມົດແລ້ວ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນ ຈ່າຍຄ່າໂຕນີ້ໄປ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.
ປ້າຍປະຊາສໍາພັນ ການລົງໂຄສະນາ ສື່ຕ່າງໆ ທັງກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະການແລ່ນ, ລະບົບເວທີ ໄຟ ແສງ ສີ ສຽງ ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ລົງທຶນໄປ ເປັນຈໍານວນມະຫາສານ


ຂັນລາງວັນ ແລະ ຫຼຽນລາງວັນຕ່າງໆ ທີ່ຜະລິດໄປກ່ອນຫນ້າ ແມ່ນໃຊ້ເງິນ ຈາກການລົງທະບຽນໄປຈ່າຍກ່ອນ
ເສື້ອຜູ້ແລ່ນ, ປ້າຍເລກເສື້ອ ທີ່ມີ ລະບົບເຊັນເຊີ້ ຈັບເວລາ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນຈາກການລົງທະບຽນ ໄປສັ່ງຜະລິດ.

ສິ່ງທີ່ຜູ້ສະໝັກແລ່ນ ຈະໄດ້ ທັນທີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ສາມາດຈັດການແລ່ນໄດ້ ປະກອບມີ ເສື້ອ, ປ້າຍເສື້ອ ແລະ ຫຼຽນການແລ່ນ, ພ້ອມສາມາດຮ່ວມຮັບອາຫານ ບໍລິເວນງານໄດ້.

ທັງຫມົດນີ້ ຖືວ່າ ເປັນເຫດການ ທີ່ທຸກຄົນບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດ ແຕ່ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ແມ່ນທ່ານໄດ້ເຮັດດີ ໃຫ້ກັບຕົນເອງ ໃນການລົງຝຶກຊ້ອມ ກະກຽມແລ່ນ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມງານ ຊຶ່ງເປັນສຸຂະພາບ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກ່ວາເງິນ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄປ.

ຈາກ: FM 90.0