ເທນ ວັດຄວາມຫຸ່ນດີຂອງສາວຈີນ ເອົາສາຍຟັງຫູ ພັນຮອບແອວ

ເທນ ວັດຄວາມຫຸ່ນດີຂອງສາວຈີນ ເອົາສາຍຟັງຫູ ພັນຮອບແອວ

1st March 2020 0 By Admin

ຄົງບໍ່ແມ່ນເລືອກແປກຫຍັງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຈະມັກຫຸ່ນດີ, ຢາກຫຸ່ນດີ ພຽວ ແອວນ້ອຍ ແອວກິ່ວ ໂດຍສະເພາະສາວໆ

ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດລະວ່າຕອນນີ້ເຮົາຫຸ່ນດີແລ້ວ ເຮົາຄົງເບິ່ງຈາກການຮອບແອວເອົາ ໂດຍສະເພາະຊາວຈີນ ພວກເຂົາມີເທນການວັດຄວາມຜອມດ້ວຍວິທີທີ່ເຮົາອາດບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ

ພັນຮອບແອວດ້ວຍ ສາຍຫູຟັງ

ສາວໆລອງເຮັດເບິ່ງເດີ້

ບາງຄົນກໍເອົາອັນອື່ນມາພັນແທນ

ບາງຄົນກໍ 55

ແລະ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສາວຈີນ ວັດແທກຄວາມຫຸ່ນດີຂອງຕົນ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ສາວໆມີວິທີວັດແອວ, ວັດຄວາມຈ່ອຍຜອມດ້ວຍ…
ເຈ້ຍ A4

.

ເງິນພັນຂໍ້ແຂນ

.

ໃຊ້ iPhone 6 ວັດຄວາມລຽວຂອງຂາ

.

ໃຊ້ຫຼຽນວາງກະດູກບ່າໄລ່

.


ໃຊ້ມືອ້ອມຈັບສະດື

.


ໃຊ້ມື້ອ້ອມມາຈັບໜ້າອີກຂ້າງ