ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊັນ ຍົກເລີກການເກັບຄ່າພາສີ ຢູ່ເມືອງສຽມຣຽບ ຊ່ວຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊັນ ຍົກເລີກການເກັບຄ່າພາສີ ຢູ່ເມືອງສຽມຣຽບ ຊ່ວຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19

25th February 2020 0 By Admin

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊັນ (Hun Sen) ຂອງກໍາປູເຈຍ ປະກາດ ຍົກເລີກການເກັບ ຄ່າພາສີ ບັນດາເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ ທັງໝົດ ຢູ່ເມືອງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບ ສຽມຣຽບ (Siem Reap)

ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ເດືອນ (ກຸມພາ-ພຶດສະພາ 2020)

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກ ຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໃນພາກພື້ນ Covid-19 !