ອີກແລ້ວ ພົບສານພິດຕ້ອງຫ້າມ ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າຈັດພິທີທຳລາຍ

ອີກແລ້ວ ພົບສານພິດຕ້ອງຫ້າມ ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າຈັດພິທີທຳລາຍ

25th February 2020 0 By Admin

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດປ້ອງກັນເສດຖະກິດ

ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມ

(ປົນເປື້ອນສານພິດຕ້ອງຫ້າມທີ່ເປັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ)

ປະເພດເຄື່ອງໃນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ.