ບັນຍາກາດການຊື້ຂາຍທີ່ຕະຫຼາດກະສິກຳສະອາດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດທຸກໆວັນພຸດ

ບັນຍາກາດການຊື້ຂາຍທີ່ຕະຫຼາດກະສິກຳສະອາດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດທຸກໆວັນພຸດ

24th February 2020 0 By Admin

ຈຳໜ່າຍຜັກປອດສານພິດ , ໝາກໄມ້ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງການກະເສດ ຂອງປະຊາຊົນເອງ ໄປຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກັນເດີ້.

.

ເປີດທຸກໆວັນພຸດ ເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າ – 6 ໂມງແລງ

ສະຖານທີ່: ພາຍໃນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ບ້ານຂອນແກ້ວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

.

.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ : ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ , ບົວພັນ ກັນຍາເດດ