ປຶກສາຫາລືຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນການຈຳແນກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ປຶກສາຫາລືຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນການຈຳແນກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

24th February 2020 0 By Admin

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກການຈຳແນກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ 17-18 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລຽນປະດິດ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ນາງ ຄຼິສະຕີນາ ໂລເຈີ ຫົວໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະມີບັນດາພະນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະສະມາຊິກບັນດາຊົນເຜົ່າອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດບັນທືກ ແລະແກ້ໄຂບາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງປະເພນີຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງຢູ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ເມືອງງອຍໃນຜ່ານມາໃຫ້ມີຄວາມຫັດກຸ່ມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດປົກປ້ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຍິງ-ຊາຍ, ເດັກນ້ອຍ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນຂອງສອງເຜົ່າ ກືມມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນເອກະພາບວິທິການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາການການປ່ຽນແປງໃນບົດບັນທືກທີ່ໄດ້ເຫັນດີຜ່ານກອງປະຊຸມຢູ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ເມືອງງອຍ ເພື່່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງ.

ທ່ານ ນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ກ່າວວ່າ: ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຊິ່ງແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງຕ່າງໜ້າເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າຂອງບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຜົ່າກືມມຸ ແລະເຜົ່າມົ້ງ ຈາກ 5 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງນ້ຳບາກຄື: ບ້ານໂພນມະນີ, ບ້ານນ້ຳຖ້ວນໃຕ້, ບ້ານຊາງ, ຫົວນາ ແລະບ້ານຂັ້ນເທິງ ຈະໄດ້ປຶກສາກັນໃນກຸ່ມ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ແນວໂຮມ, ໄວໜຸ່ມຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ພົບເຫັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການແຕ່ງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ປະລະການຮຽນກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະຄວາມບໍ່ສະ ເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຖີ່ຖວນ ແລະເປັນເອກະພາບກັນ, ກໍຈະໄດ້ວາງຂໍ້ກໍານົດເພື່ອປັບປຸງກົດປະເພນີຂອງແຕ່ລະເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສິດທິມະນຸດ, ສິດທິເດັກ ແລະການປົກປ້ອງ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຮັບຟັງບົດບັນຍາຍວິທີການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຈາກການຈຳແນກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະອະທິບາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກົດປະເພນີ, ນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈາກຕ່າງໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດອີກດ້ວຍ.
ຂາວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ-ເພັດອາລີ ຄຸນສະບາ.