ຜົວຫ້າມເມຍບໍ່ໃຫ້ອອກນອກເຮືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມເມຍກິນເບຍນອກເຮືອນ

ຜົວຫ້າມເມຍບໍ່ໃຫ້ອອກນອກເຮືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມເມຍກິນເບຍນອກເຮືອນ

24th February 2020 0 By Admin

ເມື່ອ​ຊາວ​ເນັດ ແຊ​ພາບທີ່​ຂຽນ​ແຄັບ​ຊັນ​ວ່າ: ເມື່ອຜົວຫ້າມເມຍບໍ່ໃຫ້ອອກນອກເຮືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມເມຍກິນເບຍນອກເຮືອນ

ຢູ່​ໃສ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກ 55

.